TRADUCTOR

Ha traduït al castellà els textos dramàtics:

Ha traducido al castellano los textos dramáticos:

 _"Nit de ràdio 2.0" ("Noche de radio 2.0) de Cristina Clemente.

 -"Final de Partit" ("Final de partido") de David Plana. (T. Lliure de Barcelona) - Ed. Fundació Teatre  Lliure.

 -"La revolució" ("La revolución") de Jordi Casanovas (La Villarroel)

 -"Tramuntana morta" ("Tramontana muerta") de V. Ferrer ( Premi Ramón Vinyes)