-“Perifèries”. Beca de la Institució de les Lletres Catalanes 2010.

Creiem que fem un bon servei a la societat si relatem ara i aquí quins són els literats subvencionats d'aquesta collita:  Jaume Benavente, Abel Cutillas, Ramon Erra,  Víctor Garcia Tur,  Eduard Màrquez, Esteve Miralles, Maria Antònia Oliver,  Jordi Puntí, Care Santos,  Mercè Sàrrias,  Manuel Veiga, Vidal Ferrando,  Enric  Vila  Delclòs,  Lluís Vilarrasa,  Andreu Gomila,  Jordi  Julià,   Jordi  Marrugat,  David  Serrano i —atenció!— la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona que prepara un diccionari d'acadèmics, és clar, de bones lletres.